Placeholder Image

2019.12.17 -

- END -

52
0

搜龙电竞:曾向VP毛遂自荐 目前不换人

Q:六个月前你加入了FTM,为什么选择了FTM?当时还有别的选择吗? A:选择挺多的,不过现在我具体也记不清楚 […]